668 804 782
email:  firma@novopol.pl
Godz. otwarcia: 08.00 - 16.00
Katowice ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
DLACZEGO REWITALIZACJA?
Rewitalizacja Szopienic jest nieodzowna. W wyniku upadku przemysłu dzielnica od lat przechodzi strukturalny kryzys, którego najmocniejszym akcentem była likwidacja HMN „Szopienice”, a w ślad za nią – kolejnych firm. Szopienice to także degradacja środowiska i krajobrazu w wyniku działalności przemysłu ciężkiego.

Do lat 60-tych XX wieku samodzielne miasto, dziś w stanie kryzysu, wymaga działań naprawczych i współpracy szeregu środowisk, tak aby rozwiązać najważniejsze problemy dzielnicy takie jak: bezrobocie, ubóstwo i bezradność, wykluczenie społeczne i ekonomiczne całych grup mieszkańców, problemy przestępczości (w tym w grupie młodzieży i nieletnich), złego stanu środowiska, zaniedbania i degradacji zabudowy, kumulacja lokali socjalnych, nawarstwianie się szeregu wtórnych problemów – braku oferty spędzania czasu dla młodych i starszych, deficyt miejsc pracy i ofert włączenia zawodowego wykluczonych mieszkańców.

Na przynajmniej część ww. problemów można odpowiedzieć i reagować wspólnie, w ramach połączonych działań i wysiłków, składających się sumarycznie na proces zwany rewitalizacją.

Zapraszamy do współpracy każdego, komu los Szopienic nie jest obojętny.
BROWAR MOKRSKICH W PROCESIE REWITALIZACJI
Jest dużo podobieństw między terenem Browaru Mokrskich a całą dzielnicą. Upadły i zniszczony kompleks został kupiony na początku lat 90-tych i od tej pory przechodzi stopniową metamorfozę. Trochę jak dzielnica, choć ta znacznie wolniej. Wraz z remontem kolejnych budynków powstają tu nowe firmy, dające zatrudnienie.

Ze względu na położenie, zdecydowaliśmy o przeznaczeniu części budynku D (dawnej słodowni), na centrum aktywności lokalnej. Pomniejszy i współpracujący z centrum ośrodek planujemy otworzyć w budynku dawnej szkoły, przy ul. Brynicy. Do współpracy w tworzeniu tych placówek zaprosiliśmy lokalne stowarzyszenia i grupy. Także i one znajdą w budynku D przestrzeń do działania.

O środki na uruchomienie centrum staramy się w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
GALERIA
PROJEKTY I ZAMIERZENIA

Nasze cele skupiają się na zogniskowaniu działań w centrum dzielnicy (na Browarze) i w jego otoczeniu. Mają to być działania ciągłe, skierowane do całej społeczności, jak i do wąskich grup, które najbardziej dotknęła transformacja ostatnich dekad. Razem z partnerami społecznymi chcemy realnie wciągać i angażować lokalne środowiska, znajdować kolejnych liderów, zwłaszcza wśród młodych. Jeśli chcesz do nas dołączyć, napisz do nas.

Projekty do tej pory wypracowane to:

  • Centrum aktywności lokalnej w budynku dawnej słodowni (D)
  • Centrum spotkań, edukacji i pracy międzypokoleniowej (Brynicy 3)
  • Wzmacnianie potencjału społecznego i zawodowego społeczności Szopienic
  • Program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych
  • Projekt animacji, przedsiębiorczości, kompetencji kluczowych, inkubacji i mentoringu
  • Projekt staży zawodowych w Browarze Mokrskich
  • Aktywny senior
  • Spotkania międzypokoleniowe – edukacja, kultura i rekreacja.
Dane kontaktowe:
kom: 668 804 782
email:  firma@novopol.pl
Poznaj nas na 
Facebooku oraz instagramie
Partnerzy
Fundacja Eko Silesia logocertyfikat Jakość Roku 2017
Galeria Szyb Wilson logoArt Naif Festiwal logo
Zobacz mapę dojadu