668 804 782
email:  firma@novopol.pl
Godz. otwarcia: 08.00 - 16.00
Katowice ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 02.06.2021


BFC Nieruchomości Johann Bros informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na roboty budowlane w projekcie „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej - budowa przyłącza wodnego hydrantowego”.

BFC Nieruchomości Johann Bros
08.07.2021

http://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/07/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/07/rozstrzygniecie_ogloszenia_52149_BFC_Nieruchomosci.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 17.06.2021.BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym z dnia 17.06.2021 r. na roboty budowlane przyłącza wodnego hydrantowego dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej"

BFC Nieruchomości Johann Bros
17.06.2021
http://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-17062021.pdf
POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT Z DNIA 02.06.2021 R.


BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 02.06.2021 r. na wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych – budowa przyłącza wodnego hydrantowego  dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę budynku oznaczonego jako D w kompleksie zabudowy Browaru na Centrum Aktywności Lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również na stronie Bazy Konkurencyjności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
02.06.2021
http://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/ogloszenie_w_bazie_konkurencyjnisci.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/obmiar_cz1.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/obmiar_cz2.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/SWZ_przylacze.ziphttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/dokumentacja_decyzje_ZIP.zip
POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 02.06.2021 R.

Firma BFC Nieruchomości Johann Bros publikuje treść uchwały powołującej komisję przetargową dla postępowania konkurencyjnego na wykonanie robót budowlanych – budowa przyłącza wodnego hydrantowego dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros

02.06.2021
http://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/uchwala_powolanie_komisji_przetargowej_02_06_021.pdf
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 29.04.2021R.


BFC Nieruchomości Johann Bros zaprasza do złożenia oferty cenowej dla przedmiotu zamówienia przygotowanie dzieła autorskiego polegającego na:


1) Zaprojektowaniu systemu identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz jego aranżacji,
2) Identyfikacji graficznej/ brandingu wchodzącego w skład powyższego wraz z manualem,
3) Prowadzenie nadzorów dla wdrożenia dzieła na zasadzie konsultacji i sprawdzań zgodności wytworzenia dzieła zgodnie z powstałym projektem

dla zadania " Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum
aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020. Szczegóły w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy podmioty posiadające zdolność do wykonania ww. zamówienia do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
29.04.2021
http://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/04/zapytanie-ofertowe.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/04/zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy_dokumentacja_konkurenyjnosc.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/04/rzuty-budynku.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/04/schemat-zagopodarowanie1.pdf
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 31.07.2019
BFC Nieruchomości Johann Bros informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na roboty budowlane w projekcie „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”.

BFC Nieruchomości Johann Bros
30.08.2019
/publikacja_rozstrzygniecia_postepowania_w_bazie_konkurencyjnosci_30082019.pdf/informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_www.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 31.07.2019
BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym z dnia 31.07.2019 r. na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
21.08.2019
/informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_na_roboty_21082019.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 12.08.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 31.07.2019
W związku z otrzymaniem w dniu 09.08.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 31.07.2019 roku na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", a następnie ich uzupełnieniem przez wykonawcę w dniu 12.08.2019 r., Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych wyjaśnień.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami dokonuje się zmiany SIWZ (zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 20.08.br. na 21.08.br.).
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
12.08.2019
/12082019_publikacja_pytania_odpowiedzi_zmiana_siwz_baza.pdf/12082019_zmiana_siwz.pdf/12082019_pytania_i_odpowiedzi.pdf
PYTANIE I ODPOWIEDŹ Z DNIA 05.08.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 31.07.2019
W związku z otrzymaniem w dniu 05.08.2019r. wniosku do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje jego treść oraz udziela odpowiedzi.
Pytanie i odpowiedź opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
05.08.2019
/pytanie_i_odpowiedz_05082019.pdf/potwierdzenie_publikacji_pytania_i_odpowiedzi_05082019.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 02.08.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 31.07.2019 R.
W związku z otrzymaniem w dniu 01.08.2019r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami dokonuje się zmiany SIWZ (zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 19.08.br. na 20.08.br.). Dodatkowo, w związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami, następuje aktualizacja załącznika 1 do SIWZ w zakresie skorygowanych przedmiarów. Dla ułatwienia, wszystkie aktualne na dzień udzielania odpowiedzi przedmiary opublikowano łącznie w folderze pod nazwą "przedmiary_komplet_02.08.2019.zip".
UWAGA: powyższe uzupełnienie przedmiarów, podobnie jak wcześniej załącznika nr 1 do SIWZ publikuje się wyłącznie na stronie Zamawiającego.
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ opublikowano natomiast również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
02.08.2019
/przedmiary_komplet_02_08_2019.zip/potwierdzenie_opublikowania_w_bazie_konkurencyjnosci_pytan_odpowiedzi_zmiany_siwz_02082019.pdf/pytania_i_odpowiedzi_02082019.pdf/zmiana_siwz_z_dnia_02082019.pdf
POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT Z DNIA 31.07.2019 ROKU
BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 31.07.2019 r. na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę budynku oznaczonego jako D w kompleksie zabudowy Browaru na Centrum Aktywności Lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również na stronie Bazy Konkurencyjności.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna ze zaktualizowanymi przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji oraz folderem ze zweryfikowanymi rysunkami dla wybranych części prac, prostujących dotychczasowe nieścisłości).
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją.
Zamieszczone poniżej elementy dokumentacji technicznej stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą, jaką powinni kierować się w ofertowaniu i robotach wykonawcy. W Bazie Konkurencyjności nie umieszczono - ze względu na ograniczenia w rozmiarze publikowanych plików - załącznika nr 1. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania i kompletowania dokumentacji postępowania.
Ponadto prosimy nie pobierać dokumentacji z postępowania na Inżyniera Kontraktu. Zamieszczona tam dokumentacja nie zawiera m.in. decyzji, STWiORB, a także części plików, np. DWG. Prosimy też w niniejszym postępowaniu nie stosować formularzy z postępowania na roboty z dnia 28.05.2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
31.07.2019
/ogloszenia_o_zamowieniu_w_bazie_konkurencyjnosci_31072019.pdf/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_31072019_finalny.pdf/siwz_zalacznik_6_wykaz osob_1072019_final.doc/siwz_zalacznik_5_wykaz_robot_31072019_final.doc/siwz_zalacznik_3_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_31072019_final.doc/siwz_zalacznik_2_formularz_ofertowy_31072019_final.doc/siwz_zal_1_przedmiary_31072019.zip/siwz_zal_1_rysunki_zamienne_i_zweryfikowane_31072019.zip/siwz_browarm_31072019_final.pdf/hrf_browarm_31072019_final.xls/siwz_zalacznik_4_oswiadczenie dot_przeslanek_wykluczenia_31072019_final.doc/siwz_zalacznik_7_oswiadczenie o_kwalifikacjach_osob_31072019_final.doc/siwz_zalacznik_8_oswiadczenie_o_braku_powiazan_31072019_final.doc/siwz_zal_1_budynek_d_pb_konstrukcja.zip/siwz_zal_1_pb_pz_pw_dwg.zip/siwz_zal_1_budynek_d_pb_pz_razem.zip/siwz_zal_1_budynek_d_pw_instalacje_razem.zip/siwz_zal_1_STWIORB.zip/siwz_zal_1_docelowa_aranzacja_parter_1_pietro.zip/siwz_zal_1_decyzje_pozwolenia.zip
POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE
Firma BFC Nieruchomości Johann Bros publikuje treść uchwały powołującej komisję przetargową dla postępowania konkurencyjnego w ramach projektu na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros

30.07.2019
/uchwala_powolanie_komisji_przetargowej_roboty_30_07_2019.pdf
ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH
Poniżej publikujemy zaktualizowany Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
10.07.2019
/regulamin_zamowien_zmiana_10072019.pdf
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający, BFC Nieruchomości Johann Bros, informuje, że postępowanie na roboty budowlane w ramach projektu „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej” z dnia 28.05.2019 roku zostaje unieważnione na podstawie zapisów SIWZ, ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty złożona w postępowaniu w dniu 19.06.2019 r. przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.

BFC Nieruchomości Johann Bros
27.06.2019
/27062019_uniewaznienie_baza_konkurencyjnosci.pdf/27062019_uniewaznienie_przetargu.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
19.06.2019
/informacja_z_otwarcia_ofert_19062019.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 17.06.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
W związku z otrzymaniem w dniu 12.06.2019 r. pytań do przedmiarów dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych wyjaśnień.
Powyższe opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
17.06.2019
/publikacja_pytan_odpowiedzi_baza_17062019.pdf/Pytania_i_wyjasnienia_do_przedmiaru_17062019.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 6.06.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
W związku z otrzymaniem w dniu 06.06.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami dokonuje się zmiany SIWZ, zmiany załącznika 9 do SIWZ (projektu umowy; publikuje się tekst jednolity po zmianach).
Dodatkowo, uzupełnia się załącznik 1 do SIWZ o opracowanie dotyczące małej architektury pod nazwą "siwz_zalacznik_1_dokumentacja_projektowa_uzupelnienie_1_z_dnia_06062019.zip".
UWAGA: powyższe uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ publikuje się wyłącznie na stronie Zamawiającego. Prosimy zwracać na to uwagę celem opracowania wyceny.
Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ oraz projektu umowy opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
06.06.2019
/potwierdzenie_publikacji_zmian_w_bazie_konkurencyjnosci_06061978.pdf/Pytania_i_odpowiedzi_06062019.pdf/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_aktualny_06.06.2019r..pdf/zmiana_siwz_z_dnia_06_06_2019r.pdf/siwz_zalacznik_1_dokumentacja_projektowa_uzupelnienie_1_z_dnia_06062019.zip
ZMIANA SIWZ Z DNIA 05.06.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu z dnia 28.05.2019r. na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej" w zakresie wydłużenia terminu składania ofert z dnia 12.06.2019 roku na dzień 19.06.2019 roku.
Szczegóły w opublikowanych poniżej zmianach Specyfikacji oraz w zmienionym ogłoszeniu o postępowaniu w Bazie Konkurencyjności.
Prosimy oferentów o zapoznanie się z opublikowanymi dokumentami.

BFC Nieruchomości Johann Bros
05.06.2019
/zmiana_siwz_i_ogloszenia_w_bazie_konkurencyjnosci_05062019.pdf/zmiana_terminu_w_siwz_05062019.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 3.06.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
W związku z otrzymaniem w dniu 03.06.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
03.06.2019
/publikacja_pytan_i_odpowiedzi_baza_konkurencyjnosci_03062019.pdf/Pytania_i_odpowiedzi_03062019.pdf
POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT Z DNIA 28.05.2019 ROKU
BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 28.05.2019 r. na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę budynku oznaczonego jako D w kompleksie zabudowy Browaru na Centrum Aktywności Lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również na stronie Bazy Konkurencyjności.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji). Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją. Zamieszczone poniżej elementy dokumentacji technicznej stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą, jaką powinni kierować się w ofertowaniu i robotach wykonawcy. W Bazie Konkurencyjności nie umieszczono - ze względu na ograniczenia w rozmiarze publikowanych plików - załącznika nr 1. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania i kompletowania dokumentacji postępowania.
Ponadto prosimy nie pobierać dokumentacji z postępowania na Inżyniera Kontraktu. Zamieszczona tam dokumentacja nie zawiera m.in. decyzji, STWiORB, a także części plików, np. DWG.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
28.05.2019
/ogloszenie_zamowienia_na_roboty_w_bazie_konkurencyjnosci_28_05_2019.pdf/siwz_zalacznik_3_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_do_publikacji_28052019_.doc/siwz_browarm_finalny_do_publikacji_28052019.pdf/siwz_zal_1_budynek_d_pb_konstrukcja.zip/siwz_zal_1_pb_pz_pw_dwg.zip/siwz_zal_1_budynek_d_pb_pz_razem.zip/siwz_zal_1_budynek_d_pw_instalacje_razem.zip/siwz_zal_1_STWIORB.zip/siwz_zal_1_docelowa_aranzacja_parter_1_pietro.zip/siwz_zal_1_pb_pz_pw_przedmiary.zip/siwz_zal_1_decyzje_pozwolenia.zip/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_do_publikacji_28052019.pdf/siwz_zalacznik_8_oswiadczenie_o_braku_powiazan_do_publikacji_28052019.doc/siwz_zalacznik_7_oswiadczenie o_kwalifikacjach_osob_do_publikacji_28052019.doc/siwz_zalacznik_6_wykaz osob_do_publikacji_28052019.doc/siwz_zalacznik_5_wykaz_robot_do_publikacji_28052019.doc/siwz_zalacznik_4_oswiadczenie dot_przeslanek_wykluczenia_do_publikacji_28052019.doc/siwz_zalacznik_2_formularz_ofertowy_do_publikacji_28052019.doc/HRF_BrowarM_do_publikacji_28052019.xls
POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ DO POSTĘPOWANIA NA ROBOTY
Firma BFC Nieruchomości Johann Bros poniżej publikuje treść uchwały powołującej komisję przetargową dla postępowania konkurencyjnego w ramach projektu na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros

27.05.2019
/uchwala_powolanie_komisji_roboty_27_05_2019.pdf
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
BFC Nieruchomości Johann Bros podaje zatwierdzone wyniki postępowania nieograniczonego (otwartego) na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej". Szczegóły w załączonym dokumencie.

BFC Nieruchomości Johann Bros

23.05.2019
/potwierdzenie_w_bazie_konkurencyjnosci.pdf/info_o_wyborze_www.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
20.05.2019
/info_o_ofertach.pdf
POSTĘPOWANIE NA WYBÓR INŻYNIERA KONTRAKTU Z DNIA 9 MAJA 2019
BFC Nieruchomości Johann Bros ogłasza postępowanie konkurencyjne otwarte na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej". Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę i adaptację dawnej słodowni (budynku D) na wielofunkcyjne centrum aktywności lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również w Bazie Konkurencyjności (patrz załączniki).

Poniżej znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki 1 do 9.
Zamieszczone elementy dokumentacji technicznej (załącznik 2) stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą prac budowlanych oraz katalog wstępny wyposażenia. W Bazie Konkurencyjności zamieszczono folder bez dokumentacji elektrycznej ze względu na ograniczenia rozmiaru publikowanych załączników. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania.
Prosimy także zwrócić uwagę na rozmiar załącznika 2 (dokumentacja), która pomimo kompresji ma spory rozmiar ok. 15 MB.
Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

BFC Nieruchomości Johann Bros
09.05.2019
/ogloszenie_postepowania_potw_publikacji_w_bazie_konkurencyjnosci_09052019.pdf/siwz_zalacznik_2_dokumentacja_calosc.zip/siwz_inzynier_kontraktu_9052019.pdf/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_9_05_2019_final.pdf/siwz_zalacznik_8_oswiadczenie o_kwalifikacjach_osob_9052019_final.doc/siwz_zalacznik_7_wykaz osob_9052019_do_publik.doc.pdf/siwz_zalacznik_6_wykaz_uslug_9052019.doc/siwz_zalacznik_5_oswiadczenie dot_ przeslanek_wykluczenia_9052019_do_publikacji.doc/siwz_zalacznik_4_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_9052019_do_publikacji.doc/siwz_zalacznik_3_formularz_ofertowy_9052019_do_publikacji.doc/siwz_zalacznik_1_opis_przedmiotu_zamowienia_9052019.pdf
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH ORAZ POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ
Poniżej publikujemy Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej" oraz brzmienie uchwały powołującej komisję przetargową dla pierwszego postępowania konkurencyjnego w ramach projektu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu.

06.05.2019
/zalacznik_do_regulaminu.pdf/regulamin_udzialania_zamowien_konkurencyjnych.pdf/uchwala_powolanie_Komisji_oswiadczenie_wlasciciela.pdf
INFORMACJA DOT. POSTĘPOWAŃ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BFC Nieruchomości Johann Bros z siedzibą przy ul. Herberta Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane kontaktowe:
kom: 668 804 782
email:  firma@novopol.pl
Poznaj nas na 
Facebooku oraz instagramie
Partnerzy
ekojr
wilsonart
Zobacz mapę dojadu