668 804 782
email:  firma@novopol.pl
Godz. otwarcia: 08.00 - 16.00
Katowice ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ AGD
Fundusze Europejskie


Zamawiający, BFC Nieruchomości Johann Bros, informuje, że postępowanie na dostawę AGD w ramach projektu „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej” z dnia 29.08.2022 roku zostaje unieważnione ze względu na brak wpływu ofert w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
15.09.2022
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA KOMPUTEROWEGO, POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA WRAZ Z KONFIGURACJĄ URZĄDZEŃ i SIECI
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę wyposażenia komputerowego, pozostałego wyposażenia multimedialnego oraz oprogramowania wraz z konfiguracją urządzeń i sieci dla zadania "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Szczegóły w załączeniu.


BFC Nieruchomości Johann Bros
02.09.2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ AGD Z DNIA 29.08.2022 r.
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros zaprasza do złożenia oferty cenowej dla przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem, sprawdzeniem i uruchomieniem sprzętów AGD dla pomieszczenia socjalnego w ramach zadania "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Szczegóły w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy podmioty posiadające zdolność do wykonania ww. zamówienia do uczestnictwa w postępowaniu.


BFC Nieruchomości Johann Bros
29.08.2022
Browar_Mokrskich_AGD_zapytanie_zal_3_projekt_umowy_29082022.pdfBrowar_Mokrskich_AGD_zapytanie_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia_29082022.pdfBrowar_Mokrskich_AGD_zapytanie_zal_1B_kosztorys_ofertowy_29082022.xlsxBrowar_Mokrskich_AGD_zapytanie_zal_1A_formularz_ofertowy_29082022.docOpis_przedmiotu_zamowienia_AGD1.docx
INFORMACJA O OFERTACH W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA KOMPUTEROWEGO, POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA WRAZ Z KONFIGURACJĄ URZĄDZEŃ i SIECI
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu na dostawę wyposażenia komputerowego, pozostałego wyposażenia multimedialnego oraz oprogramowania wraz z konfiguracją urządzeń i sieci dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.
Szczegóły w załączeniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
22.08.2022
Informacja-z-otwarcia-ofert_TIK_22.08.2022_publikacja.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA SWZ Z DNIA 17.08.2022 R. W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA KOMPUTEROWEGO, POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA WRAZ Z KONFIGURACJĄ URZĄDZEŃ
Fundusze Europejskie


W związku z pytaniami Wykonawców z dnia 17.08.2022r. Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
W związku z powyższymi dokonuje się zmiany SWZ w zakresie zmiany załącznika 2B do SWZ - formularza szczegółowej oferty.
Zmiany polegają na doprecyzowaniu formularza w zakresie podawanych w wycenach wartości jednostkowych i łącznych.

Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SWZ opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.
Zwraca się uwagę oferentom na konieczność zastosowania nowego formularza 2B.

BFC Nieruchomości Johann Bros
17.08.2022
Zmieniony formularz 2B do SWZ z dnia 17.08.2022.docPytania i odpowiedzi oraz informacja o zmianie zał. 2B do SWZ z dnia 17.08.2022.PDFPublikacja zmian na Bazie konkurencyjnosci.PDF
POSTĘPOWANIE NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA KOMPUTEROWEGO, POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA WRAZ Z KONFIGURACJĄ URZĄDZEŃ I SIECI Z DNIA 12.08.2022 R.
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 12.08.2022 r. na dostawę wyposażenia komputerowego, pozostałego wyposażenia multimedialnego oraz oprogramowania wraz z konfiguracją urządzeń i sieci dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę budynku oznaczonego jako D w kompleksie zabudowy Browaru na Centrum Aktywności Lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również na stronie Bazy Konkurencyjności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
12.08.202
Ogloszenie_Baza_konkurencyjnosci_122247.pdfSpecyfikacja-Warunkow-Zamowwienia_TIK_FINAL_12.08.2022.pdfOpis_przedmiotu_zamowienia_TIK_FINAL_12-08-2022.pdfSchemat_szaf_rack_i_szachtow_do_instalacji_anten_12.08.2022_FINAL.pdfZal_2A_SWZ_formularz_ofertowy_z_oswiadczeniami1.docZal_2B_SWZ_szczegolowy_formularz_oferty_TIK_FINAL_12-08-2022.docxZal_3_SWZ_oswiadczenia_dot_wykluczenia1.docZal_4_SWZ_oswiadczenie_o_podwykonawcach_i_podwykonawstwie1.docZal_5_SWZ_oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej1.docZal_6_SWZ_oswiadczenie_o_braku_powiazan1.docZal_7_SWZ_projekt_umowy_TIK_12.08.2022_FINAL.pdf
POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA KOMPUTEROWEGO, POZOSTAŁEGO WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA WRAZ Z KONFIGURACJĄ URZĄDZEŃ I SIECI
Fundusze Europejskie


Firma BFC Nieruchomości Johann Bros publikuje treść uchwały powołującej komisję przetargową dla postępowania konkurencyjnego na dostawę wyposażenia komputerowego, pozostałego wyposażenia multimedialnego oraz oprogramowania wraz z konfiguracją urządzeń i sieci w ramach projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".


BFC Nieruchomości Johann Bros

11.08.2022UCHWALA-powolanie-Komisji-Przetargowej.pdf
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę wyposażenia meblowego dla zadania "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Szczegóły w załączeniu.


BFC Nieruchomości Johann Bros
10.08.2022


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
INFORMACJA O OFERTACH W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu na dostawę wyposażenia meblowego dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.
Szczegóły w załączeniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
26.07.2022


informacja-o-zlozonych-ofertach-26.07.2022.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 20.07.2022 R. W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
Fundusze Europejskie


W związku z pytaniami Wykonawców z dnia 18.07.2022r. zadanymi za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, a doręczonymi z potwierdzeniem w dniu 20.07.2022 r., a także odpowiedziami z dnia 20.07.2022 r., Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami dokonuje się zmiany SWZ.
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SWZ opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
20.07.2022


pytania_i_odpowiedzi_20072022.pdfogloszenie_117560_publikacja_zmian_Baza.pdfpytania_i_odpowiedzi_Baza_20.07.2022.pdfzmiana_swz_z_dnia_20.07.2022.pdf
ZMIANA ZAŁĄCZNIKA 2B DO SWZ W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO Z DNIA 13.07.2022 R.
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający podaje do wiadomości informację o zmianie z dniem 14.07.2022r. części 2B formularza ofertowego (Załącznika 2B SWZ) w postępowaniu z dnia 13.07.2022 r. na dostawę wyposażenia meblowego dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Modyfikacja formularza polega na wymogu podania informacji o oferowanym wyposażeniu meblowym.

Zwraca się uwagę wszystkim zainteresowanym i oferentom na konieczność zastosowania nowego formularza 2B w przedkładanej ofercie.

BFC Nieruchomości Johann Bros
14.07.2022


Modyfikacja_ogloszenia_w_Bazie_konkurencyjnosci_w_dn_14.07.2022.pdfZal_2B_SWZ_szczegolowa_kalkulacja_oferty_zmiana_formularza_14.07.2022.xlsZal_2B_SWZ_szczegolowa_kalkulacja_oferty_zmiana_formularza_14.07.2022_wzor_PDF.pdfZmiana_zalacznika_2B_SWZ_z_14.07.2022-informacja.pdf
POSTĘPOWANIE NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO Z DNIA 13.07.2022 R.
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 13.07.2022 r. na dostawę wyposażenia meblowego dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę budynku oznaczonego jako D w kompleksie zabudowy Browaru na Centrum Aktywności Lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również na stronie Bazy Konkurencyjności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
13.07.2022


Publikacja_Baza_konkurencyjnosci_ogloszenie_117560.pdfSpecyfikacja-Warunkow-Zamowwienia_MEBLE_Szopienice.pdfZal_1_SWZ_opis_przedmiotu_zamowienia_meble.pdfZal_2A_SWZ_formularz_ofertowy_z_oswiadczeniami.docZal_2B_SWZ_szczegolowa_kalkulacja_ceny_oferty.xlsZal_2B_SWZ_szczegolowa_kalkulacja_ceny_oferty_wzor.pdfZal_3_SWZ_oswiadczenia_dot_wykluczenia.docZal_4_SWZ_oswiadczenie_o_podwykonawcach_i_podwykonawstwie.docZal_5_SWZ_oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.docZal_6_SWZ_oswiadczenie_o_braku_powiazan.docZal_7_SWZ_projekt_umowy.pdf
POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
Fundusze Europejskie


Firma BFC Nieruchomości Johann Bros publikuje treść uchwały powołującej komisję przetargową dla postępowania konkurencyjnego na dostawę wyposażenia meblowego w ramach projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros

12.07.2022


Uchwala_powolanie_komisji_dostawa_mebli.pdf
INFORMACJA O OFERTACH I WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA AUDIO - WIDEO SALI KONFERENCYJNEJ
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę wraz z montażem, sprawdzeniem, uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie wyposażenia audio-wideo sali konferencyjnej dla zadania "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Szczegóły w załączeniu.


BFC Nieruchomości Johann Bros
18.05.2022

Informacja o złożonych ofertach.pdfInformacja o wyborze oferty.pdf
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 04.05.2022 r.
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros zaprasza do złożenia oferty cenowej dla przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem, sprawdzeniem i uruchomieniem i przeszkoleniem z obsługi wyposażenia audio-wideo dla zadania "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Szczegóły w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy podmioty posiadające zdolność do wykonania ww. zamówienia do uczestnictwa w postępowaniu.


BFC Nieruchomości Johann Bros

04.05.2022

zaproszenie_AV_Browar_Mokrskich_zapytanie_ofertowe_audiowideo_04052022_JB.pdfzaproszenie_AV_Browar_Mokrskich_zal_3_wzor_umowy_04052022.pdfzaproszenie_AV_Browar_Mokrskich_zal_2a_rzut_sali_04.05.2022.pdfzaproszenie_AV_Browar_Mokrskich_zal_2_opis_przedmiotu_zamowienia_04052022_JB.pdfzaproszenie_AV_Browar_Mokrskich_zal_1_formularz_ofertowy_04052022.docx
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW SYSTEMU IDENTYFIKACJI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę elementów systemu identyfikacji i komunikacji wizualnej w projekcie „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”.

BFC Nieruchomości Johann Bros
10.03.2022

Informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW SYSTEMU IDENTYFIKACJI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu na dostawę elementów systemu identyfikacji i komunikacji wizualnej w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".


BFC Nieruchomości Johann Bros
10.03.2022

Informacja-z-otwarcia-ofert-SIW_10.03.2022.pdf
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ MAŁEJ ARCHITEKTURY
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę elementów aranżacji strefy wejścia - małej architektury w projekcie „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”.

BFC Nieruchomości Johann Bros
07.03.2022

Informacja o wyborze oferty na dostawę małej architektury :
Informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej_mala-architektura.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ MAŁEJ ARCHITEKTURY
Fundusze Europejskie

BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu na dostawę elementów aranżacji strefy wejścia - elementów małej architektury w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".


BFC Nieruchomości Johann Bros

informacja z otwarcia ofert z dnia 03.03.2022
Informacja-z-otwarcia-ofert-03.03.2022.pdf
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 28.02.2022 r .
Fundusze Europejskie

BFC Nieruchomości Johann Bros zaprasza do złożenia oferty cenowej dla przedmiotu zamówienia polegającego na wdrożeniu (dostawie) nośników systemu identyfikacji wizualnej dla zadania "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Szczegóły w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy podmioty posiadające zdolność do wykonania ww. zamówienia do uczestnictwa w postępowaniu.


BFC Nieruchomości Johann Bros

28.02.2022
Zaproszenie_SIW_Browar_Mokrskich_zapytanie_ofertowe_28.02.2022.pdfZalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_czesc_A_.docxZalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_czesc_B_kosztorys.xlsxZalacznik_nr_2_Przedmiar.pdfZalacznik-nr-3-Dokumentacja.zipZalacznik_nr_4_wzor_umowy_SIW_28.02.2022.pdf
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA WDROŻENIE SIW.
Fundusze Europejskie

Zamawiający, BFC Nieruchomości Johann Bros, informuje, że postępowanie na dostawę nośników SIW w ramach projektu „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej” z dnia 09.02.2022 roku zostaje unieważnione.

BFC Nieruchomości Johann Bros
25.02.2022
MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ MAŁEJ ARCHITEKTURY z dnia 23.02.2022 r.
Fundusze Europejskie

BFC Nieruchomości Johann Bros informuje oferentów o modyfikacji zaproszenia do złożenia oferty cenowej dla przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie elementów małej architektury w ramach zadania "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Zmiany polegają na:

- obowiązku załączenia do formularza kart technicznych małej architektury do formularza i złożenia oświadczenia o zgodności z wymogami wzorniczymi Zamawiającego w treści formularza 1A

- dookreśleniu rozwiązań zamiennych (kosz potrójny)

- obowiązku zastosowania drewna europejskiego/krajowego w boku lub froncie kosza

- doprecyzowaniu obowiązku zaoferowania kosza z wrzutem bocznym (nie odgórnym), przekrytego daszkiem oraz dopuszczeniu naklejek o odpowiedniej trwałości jako oznakowania

- ujednoliceniu obowiązku dostawy w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od podpisania umowy

- modyfikacji -stosownie do możliwości rozwiązania alternatywnego - formularza kosztorysu ofertowego z objaśnieniami, jak dopuszcza się jego modyfikację w przypadku zaoferowania rozwiązania zamiennego

W związku ze zmianami termin przedłożenia ofert ulega wydłużeniu o 2 dni.


Prosimy o stosowanie nowego formularza kosztorysu oraz nowego formularza ofertowego z oświadczeniem o zgodności wzorniczej.


BFC Nieruchomości Johann Bros

23.02.2022
zaproszenie_Browar_Mokrskich_zapytanie_ofertowe_mala_architektura_23.02.2022.pdfZalacznik_nr_1A_formularz_ofertowy_mala_architektura_korekta_23.02.2022.docxZalacznik_nr_1B_kosztorys_ofertowy_mala_architektura_zmiana_23.02.2022.xlsxZalacznik_nr_2_do_formularza_ofert_modyfikacja_opisu_przedmiotu_zamowienia_23.02.2022.pdfZalacznik_nr_3_wzor_umowy_mala_architektura.pdf
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA DOSTAWĘ MAŁEJ ARCHITEKTURY
Fundusze Europejskie

BFC Nieruchomości Johann Bros zaprasza do złożenia oferty cenowej dla przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie elementów małej architektury w ramach zadania "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Serdecznie zapraszamy podmioty posiadające zdolność do wykonania ww. zamówienia do uczestnictwa w postępowaniu.


BFC Nieruchomości Johann Bros

21.02.2022
Zapytanie_ofertowe_dostawa_malej_architektury_Browar_Mokrskich.pdfZalacznik_nr_1A_formularz_ofertowy_mala_architektura.docZalacznik_nr_1B_kosztorys_ofertowy_mala_architektura.xlsxZalacznik_nr_2_do_formularza_ofert_opis_przedmiotu_zamowienia.pdfZalacznik_nr_3_wzor_umowy_mala_architektura.pdf
OBJAŚNIENIE DO SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO
Fundusze Europejskie

W związku z zadanymi pytaniami odnośnie ewentualnej dodatkowej wyceny dla terenu zewnętrznego wyjaśniamy, iż wycenie podlegają wyłącznie pozycje wskazane w przedmiarze, tj. takie, dla których określono ich ilość (większą równą 1 szt.).

W formularzu przedmiaru i kosztorysu widnieją wzmianki o terenie zewnętrznym bez podawania ilości i typów nośników, gdyż - jak wskazano w zapytaniu - zakres ten nie wchodzi do zlecenia, a wzmiankowanie go miało jedynie przypominać, iż dołączona dokumentacja jest szersza i obejmuje m.in. ten zakres nośników (teren zewnętrzny, część innych nośników w budynku z liczbą "0" - czarne pola, inne budynki itp.). Przypominamy i zwracamy uwagę, iż wycenie podlega tylko zakres z ilością nośników i ich oznaczeniem, nie należy wyceniać pozycji terenu zewnętrznego ani oznaczonych ilością "zero"/ czarnych pól.

Nie wolno też modyfikować formularza kosztorysu, ilości nośników czy dodawać dodatkowych pól, wierszy itp.


BFC Nieruchomości Johann Bros

17.02.2022
WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIW ZADANYCH PRZEZ OFERENTÓW Z DNIA  16.02.2022 R.
Fundusze Europejskie

Odpowiadając na pytanie dotyczące konieczności zastosowania folii transferowej w ramach naklejek na szkleniach, tj. pozycji przedmiaru:

- parter: N.0.3, N.0.4, N.0.5, N.0.7, N.0.11 i N.0.12 - razem 6 szt.

- poziom 1: N.1.3, N.1.4, N.1.6 - razem 3 szt.

- poziom 2: N.2.3, N.2.4, N.2.6 - razem 3 szt.

- poziom 3: N.3.3, N.3.4, N.3.6 - razem 3 szt.,

wyjaśniamy, iż naklejki będą wyklejane w niedługim odstępie czasu od dostarczenia przez Wykonawcę, zatem zadaniem Wykonawcy jest zatransferowanie naklejek na folię transportową w procesie produkcji. Zastosowanie folii jest konieczne do utrzymania patternu w zaprojektowanej formie, co wynika z dobrej praktyki wykonawczej.


BFC Nieruchomości Johann Bros

16.02.20222
ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM SIW ZŁOŻONE W DNIU  16.02.2022 R.
Fundusze Europejskie


Odpowiadając na wniosek oferentów z dnia 16.02.2022 r. w zakresie terminu ofertowania, Zamawiający informuje wszystkie zainteresowane strony o przesunięciu terminu złożenia ofert do wtorku 22.02.2022 r., do godz. 12.00.

Pozostałe elementy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.


BFC Nieruchomości Johann Bros

16.02.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 09.02.2022
Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros zaprasza do złożenia oferty cenowej dla przedmiotu zamówienia polegającego na wdrożeniu (dostawie) nośników systemu identyfikacji wizualnej dla zadania "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020.

Szczegóły w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy podmioty posiadające zdolność do wykonania ww. zamówienia do uczestnictwa w postępowaniu.


BFC Nieruchomości Johann Bros

09.02.2022O
Zaproszenie_SIW_Browar_Mokrskich_zapytanie_ofertowe_wykonanie_.pdfZalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_czesc_A_.docxZalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_czesc_B_kosztorys1.xlsx.Zalacznik_nr_2_Przedmiar.pdfZalacznik-nr-3-Dokumentacja-1.zipZalacznik_nr_4_wzor_umowy_SIW_09.02.2022.pdf


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 02.06.2021

Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na roboty budowlane w projekcie „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej - budowa przyłącza wodnego hydrantowego”.

BFC Nieruchomości Johann Bros
08.07.2021

http://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/07/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/07/rozstrzygniecie_ogloszenia_52149_BFC_Nieruchomosci.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 17.06.2021.

Fundusze Europejskie


BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym z dnia 17.06.2021 r. na roboty budowlane przyłącza wodnego hydrantowego dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej"

BFC Nieruchomości Johann Bros
17.06.2021
http://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-17062021.pdf
POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT Z DNIA 02.06.2021 R.

Fundusze Europejskie

BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 02.06.2021 r. na wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych – budowa przyłącza wodnego hydrantowego  dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę budynku oznaczonego jako D w kompleksie zabudowy Browaru na Centrum Aktywności Lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również na stronie Bazy Konkurencyjności.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
02.06.2021
http://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/ogloszenie_w_bazie_konkurencyjnisci.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/obmiar_cz1.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/obmiar_cz2.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/SWZ_przylacze.ziphttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/dokumentacja_decyzje_ZIP.zip
POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 02.06.2021 R.

Firma BFC Nieruchomości Johann Bros publikuje treść uchwały powołującej komisję przetargową dla postępowania konkurencyjnego na wykonanie robót budowlanych – budowa przyłącza wodnego hydrantowego dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros

02.06.2021
http://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/06/uchwala_powolanie_komisji_przetargowej_02_06_021.pdf
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 29.04.2021R.

Fundusze Europejskie

BFC Nieruchomości Johann Bros zaprasza do złożenia oferty cenowej dla przedmiotu zamówienia przygotowanie dzieła autorskiego polegającego na:


1) Zaprojektowaniu systemu identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz jego aranżacji,
2) Identyfikacji graficznej/ brandingu wchodzącego w skład powyższego wraz z manualem,
3) Prowadzenie nadzorów dla wdrożenia dzieła na zasadzie konsultacji i sprawdzań zgodności wytworzenia dzieła zgodnie z powstałym projektem

dla zadania " Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowice - Szopienicach na centrum
aktywności lokalnej", finansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020. Szczegóły w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy podmioty posiadające zdolność do wykonania ww. zamówienia do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
29.04.2021
http://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/04/zapytanie-ofertowe.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/04/zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy_dokumentacja_konkurenyjnosc.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/04/rzuty-budynku.pdfhttp://browarm.pl/wp-content/uploads/2021/04/schemat-zagopodarowanie1.pdf
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 31.07.2019
BFC Nieruchomości Johann Bros informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na roboty budowlane w projekcie „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”.

BFC Nieruchomości Johann Bros
30.08.2019
/publikacja_rozstrzygniecia_postepowania_w_bazie_konkurencyjnosci_30082019.pdf/informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_www.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 31.07.2019
BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym z dnia 31.07.2019 r. na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
21.08.2019
/informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_na_roboty_21082019.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 12.08.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 31.07.2019
W związku z otrzymaniem w dniu 09.08.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 31.07.2019 roku na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", a następnie ich uzupełnieniem przez wykonawcę w dniu 12.08.2019 r., Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych wyjaśnień.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami dokonuje się zmiany SIWZ (zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 20.08.br. na 21.08.br.).
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
12.08.2019
/12082019_publikacja_pytania_odpowiedzi_zmiana_siwz_baza.pdf/12082019_zmiana_siwz.pdf/12082019_pytania_i_odpowiedzi.pdf
PYTANIE I ODPOWIEDŹ Z DNIA 05.08.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 31.07.2019
W związku z otrzymaniem w dniu 05.08.2019r. wniosku do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje jego treść oraz udziela odpowiedzi.
Pytanie i odpowiedź opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
05.08.2019
/pytanie_i_odpowiedz_05082019.pdf/potwierdzenie_publikacji_pytania_i_odpowiedzi_05082019.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 02.08.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA 31.07.2019 R.
W związku z otrzymaniem w dniu 01.08.2019r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami dokonuje się zmiany SIWZ (zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 19.08.br. na 20.08.br.). Dodatkowo, w związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami, następuje aktualizacja załącznika 1 do SIWZ w zakresie skorygowanych przedmiarów. Dla ułatwienia, wszystkie aktualne na dzień udzielania odpowiedzi przedmiary opublikowano łącznie w folderze pod nazwą "przedmiary_komplet_02.08.2019.zip".
UWAGA: powyższe uzupełnienie przedmiarów, podobnie jak wcześniej załącznika nr 1 do SIWZ publikuje się wyłącznie na stronie Zamawiającego.
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ opublikowano natomiast również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
02.08.2019
/przedmiary_komplet_02_08_2019.zip/potwierdzenie_opublikowania_w_bazie_konkurencyjnosci_pytan_odpowiedzi_zmiany_siwz_02082019.pdf/pytania_i_odpowiedzi_02082019.pdf/zmiana_siwz_z_dnia_02082019.pdf
POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT Z DNIA 31.07.2019 ROKU
Fundusze Europejskie
BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 31.07.2019 r. na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę budynku oznaczonego jako D w kompleksie zabudowy Browaru na Centrum Aktywności Lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również na stronie Bazy Konkurencyjności.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna ze zaktualizowanymi przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji oraz folderem ze zweryfikowanymi rysunkami dla wybranych części prac, prostujących dotychczasowe nieścisłości).
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją.
Zamieszczone poniżej elementy dokumentacji technicznej stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą, jaką powinni kierować się w ofertowaniu i robotach wykonawcy. W Bazie Konkurencyjności nie umieszczono - ze względu na ograniczenia w rozmiarze publikowanych plików - załącznika nr 1. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania i kompletowania dokumentacji postępowania.
Ponadto prosimy nie pobierać dokumentacji z postępowania na Inżyniera Kontraktu. Zamieszczona tam dokumentacja nie zawiera m.in. decyzji, STWiORB, a także części plików, np. DWG. Prosimy też w niniejszym postępowaniu nie stosować formularzy z postępowania na roboty z dnia 28.05.2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
31.07.2019
/ogloszenia_o_zamowieniu_w_bazie_konkurencyjnosci_31072019.pdf/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_31072019_finalny.pdf/siwz_zalacznik_6_wykaz osob_1072019_final.doc/siwz_zalacznik_5_wykaz_robot_31072019_final.doc/siwz_zalacznik_3_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_31072019_final.doc/siwz_zalacznik_2_formularz_ofertowy_31072019_final.doc/siwz_zal_1_przedmiary_31072019.zip/siwz_zal_1_rysunki_zamienne_i_zweryfikowane_31072019.zip/siwz_browarm_31072019_final.pdf/hrf_browarm_31072019_final.xls/siwz_zalacznik_4_oswiadczenie dot_przeslanek_wykluczenia_31072019_final.doc/siwz_zalacznik_7_oswiadczenie o_kwalifikacjach_osob_31072019_final.doc/siwz_zalacznik_8_oswiadczenie_o_braku_powiazan_31072019_final.doc/siwz_zal_1_budynek_d_pb_konstrukcja.zip/siwz_zal_1_pb_pz_pw_dwg.zip/siwz_zal_1_budynek_d_pb_pz_razem.zip/siwz_zal_1_budynek_d_pw_instalacje_razem.zip/siwz_zal_1_STWIORB.zip/siwz_zal_1_docelowa_aranzacja_parter_1_pietro.zip/siwz_zal_1_decyzje_pozwolenia.zip
POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE
Firma BFC Nieruchomości Johann Bros publikuje treść uchwały powołującej komisję przetargową dla postępowania konkurencyjnego w ramach projektu na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros

30.07.2019
/uchwala_powolanie_komisji_przetargowej_roboty_30_07_2019.pdf
ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH
Poniżej publikujemy zaktualizowany Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
10.07.2019
/regulamin_zamowien_zmiana_10072019.pdf
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający, BFC Nieruchomości Johann Bros, informuje, że postępowanie na roboty budowlane w ramach projektu „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej” z dnia 28.05.2019 roku zostaje unieważnione na podstawie zapisów SIWZ, ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty złożona w postępowaniu w dniu 19.06.2019 r. przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.

BFC Nieruchomości Johann Bros
27.06.2019
/27062019_uniewaznienie_baza_konkurencyjnosci.pdf/27062019_uniewaznienie_przetargu.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
19.06.2019
/informacja_z_otwarcia_ofert_19062019.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 17.06.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
W związku z otrzymaniem w dniu 12.06.2019 r. pytań do przedmiarów dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych wyjaśnień.
Powyższe opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
17.06.2019
/publikacja_pytan_odpowiedzi_baza_17062019.pdf/Pytania_i_wyjasnienia_do_przedmiaru_17062019.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 6.06.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
W związku z otrzymaniem w dniu 06.06.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami dokonuje się zmiany SIWZ, zmiany załącznika 9 do SIWZ (projektu umowy; publikuje się tekst jednolity po zmianach).
Dodatkowo, uzupełnia się załącznik 1 do SIWZ o opracowanie dotyczące małej architektury pod nazwą "siwz_zalacznik_1_dokumentacja_projektowa_uzupelnienie_1_z_dnia_06062019.zip".
UWAGA: powyższe uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ publikuje się wyłącznie na stronie Zamawiającego. Prosimy zwracać na to uwagę celem opracowania wyceny.
Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ oraz projektu umowy opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
06.06.2019
/potwierdzenie_publikacji_zmian_w_bazie_konkurencyjnosci_06061978.pdf/Pytania_i_odpowiedzi_06062019.pdf/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_aktualny_06.06.2019r..pdf/zmiana_siwz_z_dnia_06_06_2019r.pdf/siwz_zalacznik_1_dokumentacja_projektowa_uzupelnienie_1_z_dnia_06062019.zip
ZMIANA SIWZ Z DNIA 05.06.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu z dnia 28.05.2019r. na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej" w zakresie wydłużenia terminu składania ofert z dnia 12.06.2019 roku na dzień 19.06.2019 roku.
Szczegóły w opublikowanych poniżej zmianach Specyfikacji oraz w zmienionym ogłoszeniu o postępowaniu w Bazie Konkurencyjności.
Prosimy oferentów o zapoznanie się z opublikowanymi dokumentami.

BFC Nieruchomości Johann Bros
05.06.2019
/zmiana_siwz_i_ogloszenia_w_bazie_konkurencyjnosci_05062019.pdf/zmiana_terminu_w_siwz_05062019.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 3.06.2019 R. W POSTĘPOWANIU NA ROBOTY BUDOWLANE
W związku z otrzymaniem w dniu 03.06.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
03.06.2019
/publikacja_pytan_i_odpowiedzi_baza_konkurencyjnosci_03062019.pdf/Pytania_i_odpowiedzi_03062019.pdf
POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT Z DNIA 28.05.2019 ROKU
Fundusze Europejskie
BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 28.05.2019 r. na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę budynku oznaczonego jako D w kompleksie zabudowy Browaru na Centrum Aktywności Lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również na stronie Bazy Konkurencyjności.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji). Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją. Zamieszczone poniżej elementy dokumentacji technicznej stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą, jaką powinni kierować się w ofertowaniu i robotach wykonawcy. W Bazie Konkurencyjności nie umieszczono - ze względu na ograniczenia w rozmiarze publikowanych plików - załącznika nr 1. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania i kompletowania dokumentacji postępowania.
Ponadto prosimy nie pobierać dokumentacji z postępowania na Inżyniera Kontraktu. Zamieszczona tam dokumentacja nie zawiera m.in. decyzji, STWiORB, a także części plików, np. DWG.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
28.05.2019
/ogloszenie_zamowienia_na_roboty_w_bazie_konkurencyjnosci_28_05_2019.pdf/siwz_zalacznik_3_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_do_publikacji_28052019_.doc/siwz_browarm_finalny_do_publikacji_28052019.pdf/siwz_zal_1_budynek_d_pb_konstrukcja.zip/siwz_zal_1_pb_pz_pw_dwg.zip/siwz_zal_1_budynek_d_pb_pz_razem.zip/siwz_zal_1_budynek_d_pw_instalacje_razem.zip/siwz_zal_1_STWIORB.zip/siwz_zal_1_docelowa_aranzacja_parter_1_pietro.zip/siwz_zal_1_pb_pz_pw_przedmiary.zip/siwz_zal_1_decyzje_pozwolenia.zip/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_do_publikacji_28052019.pdf/siwz_zalacznik_8_oswiadczenie_o_braku_powiazan_do_publikacji_28052019.doc/siwz_zalacznik_7_oswiadczenie o_kwalifikacjach_osob_do_publikacji_28052019.doc/siwz_zalacznik_6_wykaz osob_do_publikacji_28052019.doc/siwz_zalacznik_5_wykaz_robot_do_publikacji_28052019.doc/siwz_zalacznik_4_oswiadczenie dot_przeslanek_wykluczenia_do_publikacji_28052019.doc/siwz_zalacznik_2_formularz_ofertowy_do_publikacji_28052019.doc/HRF_BrowarM_do_publikacji_28052019.xls
POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ DO POSTĘPOWANIA NA ROBOTY
Firma BFC Nieruchomości Johann Bros poniżej publikuje treść uchwały powołującej komisję przetargową dla postępowania konkurencyjnego w ramach projektu na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros

27.05.2019
/uchwala_powolanie_komisji_roboty_27_05_2019.pdf
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
BFC Nieruchomości Johann Bros podaje zatwierdzone wyniki postępowania nieograniczonego (otwartego) na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej". Szczegóły w załączonym dokumencie.

BFC Nieruchomości Johann Bros

23.05.2019
/potwierdzenie_w_bazie_konkurencyjnosci.pdf/info_o_wyborze_www.pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
20.05.2019
/info_o_ofertach.pdf
POSTĘPOWANIE NA WYBÓR INŻYNIERA KONTRAKTU Z DNIA 9 MAJA 2019
Fundusze Europejskie
BFC Nieruchomości Johann Bros ogłasza postępowanie konkurencyjne otwarte na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej". Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę i adaptację dawnej słodowni (budynku D) na wielofunkcyjne centrum aktywności lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również w Bazie Konkurencyjności (patrz załączniki).

Poniżej znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki 1 do 9.
Zamieszczone elementy dokumentacji technicznej (załącznik 2) stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą prac budowlanych oraz katalog wstępny wyposażenia. W Bazie Konkurencyjności zamieszczono folder bez dokumentacji elektrycznej ze względu na ograniczenia rozmiaru publikowanych załączników. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania.
Prosimy także zwrócić uwagę na rozmiar załącznika 2 (dokumentacja), która pomimo kompresji ma spory rozmiar ok. 15 MB.
Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

BFC Nieruchomości Johann Bros
09.05.2019
/ogloszenie_postepowania_potw_publikacji_w_bazie_konkurencyjnosci_09052019.pdf/siwz_zalacznik_2_dokumentacja_calosc.zip/siwz_inzynier_kontraktu_9052019.pdf/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_9_05_2019_final.pdf/siwz_zalacznik_8_oswiadczenie o_kwalifikacjach_osob_9052019_final.doc/siwz_zalacznik_7_wykaz osob_9052019_do_publik.doc.pdf/siwz_zalacznik_6_wykaz_uslug_9052019.doc/siwz_zalacznik_5_oswiadczenie dot_ przeslanek_wykluczenia_9052019_do_publikacji.doc/siwz_zalacznik_4_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_9052019_do_publikacji.doc/siwz_zalacznik_3_formularz_ofertowy_9052019_do_publikacji.doc/siwz_zalacznik_1_opis_przedmiotu_zamowienia_9052019.pdf
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH ORAZ POWOŁANIE KOMISJI PRZETARGOWEJ
Poniżej publikujemy Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej" oraz brzmienie uchwały powołującej komisję przetargową dla pierwszego postępowania konkurencyjnego w ramach projektu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu.

06.05.2019
/zalacznik_do_regulaminu.pdf/regulamin_udzialania_zamowien_konkurencyjnych.pdf/uchwala_powolanie_Komisji_oswiadczenie_wlasciciela.pdf
INFORMACJA DOT. POSTĘPOWAŃ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BFC Nieruchomości Johann Bros z siedzibą przy ul. Herberta Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dane kontaktowe:
kom: 668 804 782
email:  firma@novopol.pl
Poznaj nas na 
Facebooku oraz instagramie
Partnerzy
Fundacja Eko Silesia logocertyfikat Jakość Roku 2017
Galeria Szyb Wilson logoArt Naif Festiwal logo
Zobacz mapę dojadu