668 804 782
email:  firma@novopol.pl
Godz. otwarcia: 08.00 - 16.00
Katowice ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
ZAPRASZAMY DO NASZEGO CENTRUM
Centrum jest wielofunkcyjne, ale zorganizowana z myślą o następujących funkcjach: salka do nauki z komputerami i smartTV, ekranem i rzutnikiem, przestrzeń dla inkubacji mikrofirm, sala konferencyjna z nagłośnieniem, profesjonalnym rzutnikiem i ekranem oraz zapleczem, niewielka salka do ćwiczeń dla ok. 6-9 osób, centrum dla lokalnych grup i organizacji pozarządowych, pracownia artystyczno-plastyczna oraz zaplecze kuchenne, umożliwiające prowadzenie niewielkich warsztatów kulinarnych.

Jak nas znaleźć ?
Znajdujemy się na 1 piętrze budynku D kompleksu Browar Mokrskcich.
CENTRUM SKOŃCZONE

ROZPOCZĘCIE BUDOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W BROWARZE MOKRSKICH
W dniu 6 września 2019 r. poprzez podpisanie kontraktu na roboty budowlane rozpoczęła się budowa Centrum Aktywności Lokalnej na terenie Browaru Mokrskich w Szopienicach. Teren budowy przekazano wykonawcy - firmie CECHINI - 13 września, a kilka dni później rozpoczęto pierwsze prace.
Pierwsze etapy prac dotyczyć będą budowy trzonu nowej klatki schodowej, a także wymiany dachu i wykonania nowych stropów w obiekcie.
Centrum powstaje w budynku D (dawnej słodowni). Planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2020 r., a oddania Centrum do użytku po jego urządzeniu - maj 2021 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.
PRZYGOTOWANIA DO OGŁOSZENIA POSTĘPOWAŃ W RAMACH PROJEKTU
BFC Nieruchomości Johann Bros informuje, iż rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia procedur przetargowych dla projektu.
Planowane są łącznie 3 postępowania:

- na wybór Inżyniera Kontraktu - maj 2019
- na wybór wykonawcy robót budowlanych - maj/czerwiec 2019
- na dostawę wyposażenia Centrum - przełom 2019/2020.


Wszelkie informacje o postępowaniach znaleźć można w zakładce "Zamówienia".
06.05.2019
INFORMACJA O PROJEKCIE PRZEBUDOWY DAWNEJ SŁODOWNI NA CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Projekt "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul.Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej" otrzymał dofinansowanie w ramach działania 10.3.1. RPO WSL 2014-2020 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ZIT. Poprzez wieloaspektowe oddziaływanie
w sferach społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej, edukacyjnej, zawodowej ma na celu zmniejszenia skali zjawisk kryzysowych w dzielnicy Szopienice, będącej obszarem rewitalizacji, a tym samym umożliwić trwałe ożywienie tej części miasta i integrację lokalnych środowisk. Planowane efekty obejmują uruchomienie
w części obiektu strefy oddziałującej na najważniejsze problemy Szopienic. Centrum ma być miejscem i kuźnią nowych liderów czy animatorów, miejscem aktywności i spotkań lokalnych środowisk.

Część społeczna jest wielofunkcyjna, ale zorganizowana z myślą o następujących funkcjach: salka do nauki z komputerami i smartTV, ekranem i rzutnikiem, przestrzeń dla inkubacji mikrofirm, sala konferencyjna z nagłośnieniem, profesjonalnym rzutnikiem i ekranem oraz zapleczem, niewielka salka do ćwiczeń dla ok. 6-9 osób, centrum dla lokalnych grup i organizacji pozarządowych, pracownia artystyczno-plastyczna oraz zaplecze kuchenne, umożliwiające prowadzenie niewielkich warsztatów kulinarnych.

Wartość projektu wynosi 12 025 280,16 zł, z czego 6 136 419,49 zł obejmuje dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.


Projekt obejmuje zarówno prace budowlane, jak i wyposażenie strefy społecznej w niezbędny sprzęt.PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE
Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 19.02.2019 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy budynku D na terenie Browaru Mokrskich na Centrum Aktywności Lokalnej w ramach projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", finansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020.
Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom i organizacjom, które udzieliły rekomendacji dla projektu, a także pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za ich zaangażowanie w procesie oceny i podpisywaniu umowy o dofinansowanie. To dla nas zobowiązanie, by zrealizować to jakże potrzebne przedsięwzięcie z myślą o społeczności lokalnej Szopienic.

20.02.2019
Dane kontaktowe:
kom: 668 804 782
email:  firma@novopol.pl
Poznaj nas na 
Facebooku oraz instagramie
Partnerzy
Fundacja Eko Silesia logocertyfikat Jakość Roku 2017
Galeria Szyb Wilson logoArt Naif Festiwal logo
Zobacz mapę dojadu