Browar M

Zamówienia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 31.07.2019

BFC Nieruchomości Johann Bros informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na roboty budowlane w projekcie „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”.

BFC Nieruchomości Johann Bros
30.08.2019

/publikacja_rozstrzygniecia_postepowania_w_bazie_konkurencyjnosci_30082019.pdf
/informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_www.pdf


Browar M

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 31.07.2019

BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym z dnia 31.07.2019 r. na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
21.08.2019

/informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_na_roboty_21082019.pdf


Browar M

Pytania i odpowiedzi z dnia 12.08.2019 r. w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 31.07.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 09.08.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 31.07.2019 roku na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", a następnie ich uzupełnieniem przez wykonawcę w dniu 12.08.2019 r., Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych wyjaśnień.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami dokonuje się zmiany SIWZ (zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 20.08.br. na 21.08.br.).
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
12.08.2019

/12082019_publikacja_pytania_odpowiedzi_zmiana_siwz_baza.pdf
/12082019_zmiana_siwz.pdf
/12082019_pytania_i_odpowiedzi.pdf


Browar M

Pytanie i odpowiedź z dnia 05.08.2019 r. w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 31.07.2019

W związku z otrzymaniem w dniu 05.08.2019r. wniosku do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje jego treść oraz udziela odpowiedzi.
Pytanie i odpowiedź opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
05.08.2019

/pytanie_i_odpowiedz_05082019.pdf
/potwierdzenie_publikacji_pytania_i_odpowiedzi_05082019.pdf


Browar M

Pytania i odpowiedzi z dnia 02.08.2019 r. w postępowaniu na roboty budowlane z dnia 31.07.2019 r.

W związku z otrzymaniem w dniu 01.08.2019r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami dokonuje się zmiany SIWZ (zmiany terminu składania i otwarcia ofert z 19.08.br. na 20.08.br.). Dodatkowo, w związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami, następuje aktualizacja załącznika 1 do SIWZ w zakresie skorygowanych przedmiarów. Dla ułatwienia, wszystkie aktualne na dzień udzielania odpowiedzi przedmiary opublikowano łącznie w folderze pod nazwą "przedmiary_komplet_02.08.2019.zip".
UWAGA: powyższe uzupełnienie przedmiarów, podobnie jak wcześniej załącznika nr 1 do SIWZ publikuje się wyłącznie na stronie Zamawiającego.
Pytania i odpowiedzi oraz zmiany SIWZ opublikowano natomiast również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
02.08.2019

/przedmiary_komplet_02_08_2019.zip
/potwierdzenie_opublikowania_w_bazie_konkurencyjnosci_pytan_odpowiedzi_zmiany_siwz_02082019.pdf
/pytania_i_odpowiedzi_02082019.pdf
/zmiana_siwz_z_dnia_02082019.pdf


Browar M

Postępowanie na wybór wykonawcy robót z dnia 31.07.2019 roku

BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 31.07.2019 r. na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę budynku oznaczonego jako D w kompleksie zabudowy Browaru na Centrum Aktywności Lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również na stronie Bazy Konkurencyjności.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna ze zaktualizowanymi przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji oraz folderem ze zweryfikowanymi rysunkami dla wybranych części prac, prostujących dotychczasowe nieścisłości).
Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją.
Zamieszczone poniżej elementy dokumentacji technicznej stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą, jaką powinni kierować się w ofertowaniu i robotach wykonawcy. W Bazie Konkurencyjności nie umieszczono - ze względu na ograniczenia w rozmiarze publikowanych plików - załącznika nr 1. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania i kompletowania dokumentacji postępowania.
Ponadto prosimy nie pobierać dokumentacji z postępowania na Inżyniera Kontraktu. Zamieszczona tam dokumentacja nie zawiera m.in. decyzji, STWiORB, a także części plików, np. DWG. Prosimy też w niniejszym postępowaniu nie stosować formularzy z postępowania na roboty z dnia 28.05.2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
31.07.2019

/ogloszenia_o_zamowieniu_w_bazie_konkurencyjnosci_31072019.pdf
/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_31072019_finalny.pdf
/siwz_zalacznik_6_wykaz osob_1072019_final.doc
/siwz_zalacznik_5_wykaz_robot_31072019_final.doc
/siwz_zalacznik_3_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_31072019_final.doc
/siwz_zalacznik_2_formularz_ofertowy_31072019_final.doc
/siwz_zal_1_przedmiary_31072019.zip
/siwz_zal_1_rysunki_zamienne_i_zweryfikowane_31072019.zip
/siwz_browarm_31072019_final.pdf
/hrf_browarm_31072019_final.xls
/siwz_zalacznik_4_oswiadczenie dot_przeslanek_wykluczenia_31072019_final.doc
/siwz_zalacznik_7_oswiadczenie o_kwalifikacjach_osob_31072019_final.doc
/siwz_zalacznik_8_oswiadczenie_o_braku_powiazan_31072019_final.doc
/siwz_zal_1_budynek_d_pb_konstrukcja.zip
/siwz_zal_1_pb_pz_pw_dwg.zip
/siwz_zal_1_budynek_d_pb_pz_razem.zip
/siwz_zal_1_budynek_d_pw_instalacje_razem.zip
/siwz_zal_1_STWIORB.zip
/siwz_zal_1_docelowa_aranzacja_parter_1_pietro.zip
/siwz_zal_1_decyzje_pozwolenia.zip


Browar M

Powołanie komisji przetargowej dla postępowania na roboty budowlane

Firma BFC Nieruchomości Johann Bros publikuje treść uchwały powołującej komisję przetargową dla postępowania konkurencyjnego w ramach projektu na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros

30.07.2019

/uchwala_powolanie_komisji_przetargowej_roboty_30_07_2019.pdf


Browar M

Zaktualizowany regulamin zamówień w ramach projektów unijnych

Poniżej publikujemy zaktualizowany Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
10.07.2019

/regulamin_zamowien_zmiana_10072019.pdf


Browar M

Unieważnienie postępowania na roboty budowlane

Zamawiający, BFC Nieruchomości Johann Bros, informuje, że postępowanie na roboty budowlane w ramach projektu „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej” z dnia 28.05.2019 roku zostaje unieważnione na podstawie zapisów SIWZ, ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty złożona w postępowaniu w dniu 19.06.2019 r. przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację Zamówienia.

BFC Nieruchomości Johann Bros
27.06.2019

/27062019_uniewaznienie_baza_konkurencyjnosci.pdf
/27062019_uniewaznienie_przetargu.pdf


Browar M

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na roboty budowlane

BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
19.06.2019

/informacja_z_otwarcia_ofert_19062019.pdf


Browar M

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.06.2019 r. w postępowaniu na roboty budowlane

W związku z otrzymaniem w dniu 12.06.2019 r. pytań do przedmiarów dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych wyjaśnień.
Powyższe opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
17.06.2019

/publikacja_pytan_odpowiedzi_baza_17062019.pdf
/Pytania_i_wyjasnienia_do_przedmiaru_17062019.pdf


Browar M

Pytania i odpowiedzi z dnia 6.06.2019 r. w postępowaniu na roboty budowlane

W związku z otrzymaniem w dniu 06.06.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami dokonuje się zmiany SIWZ, zmiany załącznika 9 do SIWZ (projektu umowy; publikuje się tekst jednolity po zmianach).
Dodatkowo, uzupełnia się załącznik 1 do SIWZ o opracowanie dotyczące małej architektury pod nazwą "siwz_zalacznik_1_dokumentacja_projektowa_uzupelnienie_1_z_dnia_06062019.zip".
UWAGA: powyższe uzupełnienie załącznika  nr 1 do SIWZ publikuje się wyłącznie na stronie Zamawiającego. Prosimy zwracać na to uwagę celem opracowania wyceny.
Pytania i odpowiedzi, zmiany SIWZ oraz projektu umowy opublikowano również w Bazie Konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
06.06.2019

/potwierdzenie_publikacji_zmian_w_bazie_konkurencyjnosci_06061978.pdf
/Pytania_i_odpowiedzi_06062019.pdf
/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_aktualny_06.06.2019r..pdf
/zmiana_siwz_z_dnia_06_06_2019r.pdf
/siwz_zalacznik_1_dokumentacja_projektowa_uzupelnienie_1_z_dnia_06062019.zip


Browar M

Zmiana SIWZ z dnia 05.06.2019 r. w postępowaniu na roboty budowlane

Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu z dnia 28.05.2019r. na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej" w zakresie wydłużenia terminu składania ofert z dnia 12.06.2019 roku na dzień 19.06.2019 roku.
Szczegóły w opublikowanych poniżej zmianach Specyfikacji oraz w zmienionym ogłoszeniu o postępowaniu w Bazie Konkurencyjności.
Prosimy oferentów o zapoznanie się z opublikowanymi dokumentami.

BFC Nieruchomości Johann Bros
05.06.2019

/zmiana_siwz_i_ogloszenia_w_bazie_konkurencyjnosci_05062019.pdf
/zmiana_terminu_w_siwz_05062019.pdf


Browar M

Pytania i odpowiedzi z dnia 3.06.2019 r. w postępowaniu na roboty budowlane

W związku z otrzymaniem w dniu 03.06.2019 r. pytań  do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej", Zamawiający podaje ich treść oraz udziela poniższych odpowiedzi.
Pytania i odpowiedzi opublikowano również w bazie konkurencyjności.

BFC Nieruchomości Johann Bros
03.06.2019

/publikacja_pytan_i_odpowiedzi_baza_konkurencyjnosci_03062019.pdf
/Pytania_i_odpowiedzi_03062019.pdf


Browar M

Postępowanie na wybór wykonawcy robót z dnia 28.05.2019 roku


BFC Nieruchomości Johann Bros jako Zamawiający ogłasza postępowanie konkurencyjne (otwarte) z dnia 28.05.2019 r. na wybór wykonawcy robót budowlanych dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę budynku oznaczonego jako D w kompleksie zabudowy Browaru na Centrum Aktywności Lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również na stronie Bazy Konkurencyjności.

Poniżej znajduje się załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja techniczna z przedmiarami, STWiORB, kompletem decyzji). Prosimy zwrócić uwagę na rozmiar pobieranych (spakowanych tematycznie) katalogów z dokumentacją. Zamieszczone poniżej elementy dokumentacji technicznej stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą, jaką powinni kierować się w ofertowaniu i robotach wykonawcy. W Bazie Konkurencyjności nie umieszczono - ze względu na ograniczenia w rozmiarze publikowanych plików - załącznika nr 1. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania i kompletowania dokumentacji postępowania.
Ponadto prosimy nie pobierać dokumentacji z postępowania na Inżyniera Kontraktu. Zamieszczona tam dokumentacja nie zawiera m.in. decyzji, STWiORB, a także części plików, np. DWG.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w postępowaniu.

BFC Nieruchomości Johann Bros
28.05.2019

/ogloszenie_zamowienia_na_roboty_w_bazie_konkurencyjnosci_28_05_2019.pdf
/siwz_zalacznik_3_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_do_publikacji_28052019_.doc
/siwz_browarm_finalny_do_publikacji_28052019.pdf
/siwz_zal_1_budynek_d_pb_konstrukcja.zip
/siwz_zal_1_pb_pz_pw_dwg.zip
/siwz_zal_1_budynek_d_pb_pz_razem.zip
/siwz_zal_1_budynek_d_pw_instalacje_razem.zip
/siwz_zal_1_STWIORB.zip
/siwz_zal_1_docelowa_aranzacja_parter_1_pietro.zip
/siwz_zal_1_pb_pz_pw_przedmiary.zip
/siwz_zal_1_decyzje_pozwolenia.zip
/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_do_publikacji_28052019.pdf
/siwz_zalacznik_8_oswiadczenie_o_braku_powiazan_do_publikacji_28052019.doc
/siwz_zalacznik_7_oswiadczenie o_kwalifikacjach_osob_do_publikacji_28052019.doc
/siwz_zalacznik_6_wykaz osob_do_publikacji_28052019.doc
/siwz_zalacznik_5_wykaz_robot_do_publikacji_28052019.doc
/siwz_zalacznik_4_oswiadczenie dot_przeslanek_wykluczenia_do_publikacji_28052019.doc
/siwz_zalacznik_2_formularz_ofertowy_do_publikacji_28052019.doc
/HRF_BrowarM_do_publikacji_28052019.xls


Browar M

Powołanie Komisji Przetargowej do postępowania na roboty

Firma BFC Nieruchomości Johann Bros poniżej publikuje treść uchwały powołującej komisję przetargową dla postępowania konkurencyjnego w ramach projektu na roboty budowlane w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros

27.05.2019

/uchwala_powolanie_komisji_roboty_27_05_2019.pdf


Browar M

Rozstrzygnięcie postępowania na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

BFC Nieruchomości Johann Bros podaje zatwierdzone wyniki postępowania nieograniczonego (otwartego) na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej". Szczegóły w załączonym dokumencie.

BFC Nieruchomości Johann Bros

23.05.2019

/potwierdzenie_w_bazie_konkurencyjnosci.pdf
/info_o_wyborze_www.pdf


Browar M

Informacja z otwarcia ofert

BFC Nieruchomości Johann Bros podaje informację o złożonych ofertach w postępowaniu konkurencyjnym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie "Przebudowa zabytkowego budynku danej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej".

BFC Nieruchomości Johann Bros
20.05.2019

/info_o_ofertach.pdf


Browar M

Postępowanie na wybór Inżyniera Kontraktu z dnia 9 maja 2019

BFC Nieruchomości Johann Bros ogłasza postępowanie konkurencyjne otwarte na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej". Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i obejmuje przebudowę i adaptację dawnej słodowni (budynku D) na wielofunkcyjne centrum aktywności lokalnej.
Postępowanie ogłoszono również w Bazie Konkurencyjności (patrz załączniki).

Poniżej znajduje się Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki 1 do 9.
Zamieszczone elementy dokumentacji technicznej (załącznik 2) stanowią kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą prac budowlanych oraz katalog wstępny wyposażenia. W Bazie Konkurencyjności zamieszczono folder bez dokumentacji elektrycznej ze względu na ograniczenia rozmiaru publikowanych załączników. Prosimy zwracać uwagę na powyższe podczas pobierania.
Prosimy także zwrócić uwagę na rozmiar załącznika 2 (dokumentacja), która pomimo kompresji ma spory rozmiar ok. 15 MB.
Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

BFC Nieruchomości Johann Bros
09.05.2019

/ogloszenie_postepowania_potw_publikacji_w_bazie_konkurencyjnosci_09052019.pdf
/siwz_zalacznik_2_dokumentacja_calosc.zip
/siwz_inzynier_kontraktu_9052019.pdf
/siwz_zalacznik_9_projekt_umowy_9_05_2019_final.pdf
/siwz_zalacznik_8_oswiadczenie o_kwalifikacjach_osob_9052019_final.doc
/siwz_zalacznik_7_wykaz osob_9052019_do_publik.doc
/siwz_zalacznik_6_wykaz_uslug_9052019.doc
/siwz_zalacznik_5_oswiadczenie dot_ przeslanek_wykluczenia_9052019_do_publikacji.doc
/siwz_zalacznik_4_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_9052019_do_publikacji.doc
/siwz_zalacznik_3_formularz_ofertowy_9052019_do_publikacji.doc
/siwz_zalacznik_1_opis_przedmiotu_zamowienia_9052019.pdf


Browar M

Informacja dot. postępowań w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
•    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BFC Nieruchomości Johann Bros z siedzibą przy ul. Herberta Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice.
•    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej”.
•    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.
•    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
•    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
•    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
•    posiada Pani/Pan:
−    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
−    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•    nie przysługuje Pani/Panu:
−    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Browar M

Regulamin zamówień w ramach projektów unijnych oraz powołanie Komisji Przetargowej

Poniżej publikujemy Regulamin udzielania zamówień konkurencyjnych wraz z załącznikiem nr 1 w ramach projektu "Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy ul. Bednorza w Katowicach – Szopienicach na centrum aktywności lokalnej" oraz brzmienie uchwały powołującej komisję przetargową dla pierwszego postępowania konkurencyjnego w ramach projektu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu.

06.05.2019

/zalacznik_do_regulaminu.pdf
/regulamin_udzialania_zamowien_konkurencyjnych.pdf
/uchwala_powolanie_Komisji_oswiadczenie_wlasciciela.pdf


Browar M

Kontakt

Zarządcą obiektu Browar Factory Centrum jest firma

Novopol
Kompleksowa Obsługa Nieruchomości
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
40-384 Katowice

32 256 90 18
32 351 12 80
biuro@novopol.pl

Poznaj nas na:

Instagram

Facebook