Browar M

Aktualności

Trwają prace na budowie Centrum Aktywności Lokalnej w Browarze Mokrskich

Możemy już pokazać pierwsze istotne zmiany, jakie zaszły w obiekcie Centrum (poza dobudowywanym trzonem centralnego pionu komunikacyjnego). Kończy się etap murowania nowych stropów nad I piętrem. Przypomnijmy, w latach 60-tych w obiekcie wybuchł pożar, w wyniku którego wypaleniu uległ strop oraz część ścian. Obecnie prowadzone prace adaptacyjne wymuszają odtworzenie go w nowych technologiach budowlanych celem przywrócenia najemcom i użytkownikom całości 2 piętra. W centralnej części obiektu od 1 piętra po dach znajdzie się wysokie atrium zwieńczone świetlikiem dachowym, doświetlającym wnętrze, stąd wykonywane / zachowywane otwory w stropach I, II i III piętra.

   Browar M

Lejemy!

Prace w Centrum nabierają tempa. Po wylaniu trzonu komunikacyjnego centralnego (z projektowaną kolistą, zabiegową klatką schodową w przeszklonej fasadzie) zaczęliśmy wylewanie stropów I piętra.