Browar M

Proces rewitalizacji obiektu BROWAR M

Dlaczego rewitalizacja?

Rewitalizacja Szopienic jest nieodzowna. W wyniku upadku przemysłu dzielnica od lat przechodzi strukturalny kryzys, którego najmocniejszym akcentem była likwidacja HMN „Szopienice”, a w ślad za nią – kolejnych firm. Szopienice to także degradacja środowiska i krajobrazu w wyniku działalności przemysłu ciężkiego.

Do lat 60-tych XX wieku samodzielne miasto, dziś w stanie kryzysu, wymaga działań naprawczych i współpracy szeregu środowisk, tak aby rozwiązać najważniejsze problemy dzielnicy takie jak: bezrobocie, ubóstwo i bezradność, wykluczenie społeczne i ekonomiczne całych grup mieszkańców, problemy przestępczości (w tym w grupie młodzieży i nieletnich), złego stanu środowiska, zaniedbania i degradacji zabudowy, kumulacja lokali socjalnych, nawarstwianie się szeregu wtórnych problemów – braku oferty spędzania czasu dla młodych i starszych, deficyt miejsc pracy i ofert włączenia zawodowego wykluczonych mieszkańców.

Na przynajmniej część ww. problemów można odpowiedzieć i reagować wspólnie, w ramach połączonych działań i wysiłków, składających się sumarycznie na proces zwany rewitalizacją.

Zapraszamy do współpracy każdego, komu los Szopienic nie jest obojętny.

Browar Mokrskich w procesie rewitalizacji

Jest dużo podobieństw między terenem Browaru Mokrskich a całą dzielnicą. Upadły i zniszczony kompleks został kupiony na początku lat 90-tych i od tej pory przechodzi stopniową metamorfozę. Trochę jak dzielnica, choć ta znacznie wolniej. Wraz z remontem kolejnych budynków powstają tu nowe firmy, dające zatrudnienie.

Ze względu na położenie, zdecydowaliśmy o przeznaczeniu części budynku D (dawnej słodowni), na centrum aktywności lokalnej. Pomniejszy i współpracujący z centrum ośrodek planujemy otworzyć w budynku dawnej szkoły, przy ul. Brynicy. Do współpracy w tworzeniu tych placówek zaprosiliśmy lokalne stowarzyszenia i grupy. Także i one znajdą w budynku D przestrzeń do działania.

O środki na uruchomienie centrum staramy się w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Galeria

Browar M
Browar M
Browar M
Browar M

Projekty i zamierzenia

Nasze cele skupiają się na zogniskowaniu działań w centrum dzielnicy (na Browarze) i w jego otoczeniu. Mają to być działania ciągłe, skierowane do całej społeczności, jak i do wąskich grup, które najbardziej dotknęła transformacja ostatnich dekad. Razem z partnerami społecznymi chcemy realnie wciągać i angażować lokalne środowiska, znajdować kolejnych liderów, zwłaszcza wśród młodych. Jeśli chcesz do nas dołączyć, napisz do nas.

Projekty do tej pory wypracowane to:

Mapka planowanych działań – zogniskowanie działań na centrum dzielnicy w 3 obiektach:


Browar M

Proponowana koncentracja działań prospołecznych w centrum dzielnicy Szopienice oraz działań podejmowanych z partnerami na tle obszaru rewitalizacji.

Browar M

Nasze interwencje

Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M
Browar M


Kontakt

Zarządcą obiektu Browar Factory Centrum jest firma

Novopol
Kompleksowa Obsługa Nieruchomości
ul. ks. bpa Bednorza 2a-6
40-384 Katowice

32 256 90 18
32 351 12 80
biuro@novopol.pl

Poznaj nas na:

Instagram

Facebook